Bezpieczniej w Brzegu

Dziś oddano do użytku wały przeciwpowodziowe Brzeg-Rataje. Inwestycję, która kosztowała 9,3 mln zł, zrealizował samorząd województwa,  przez  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

„Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Rataje w Brzegu” to inwestycja wykonana na lewym brzegu  Odry i ma na celu ochronę przed zalaniem dzielnicy Rataje – wzdłuż ul. Oławskiej oraz zabytkowego parku miejskiego, przylegającego do Zamku Piastów Śląskich. Pieniądze na ten cel pochodziły z dotacji MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w wys. 7,2 mln zł, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1,8 mln zł oraz z budżetu państwa – 300 tys. zł. Zakres robót budowlanych obejmował przede wszystkim wykonanie wału ziemnego o długości 1,1 km, budowę stalowej ścianki szczelnej długości niemal pół kilometra, budowę 120 m ściany żelbetowej  oraz  budowę mobilnego systemu przeciwpowodziowego  o długości 258 m. Wyremontowany został także istniejący mur oporowy, zbudowano też drogę pieszo-rowerową o długości 2 kilometrów.

Marszałek Andrzej Buła, obecny na uroczystości oddania wałów do użytku, dziękował wszystkim instytucjom zaangażowanym w tę inwestycję podkreślając, że inwestycje przeciwpowodziowe są jednymi z najtrudniejszych do realizacji. – Tym bardziej dziękuję za dobry czas jej wykonania i dobrą jakość. Marszałek mówił też, że ważne jest to, iż przy okazji troski o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe nie zapomina się o innych potrzebach mieszkańców. – Mam nadzieję, że to będzie także dobre miejsce wypoczynku i spacerów dla mieszkańców Brzegu – mówił.

Na uroczystości był także Stanisław Gawłowski, były minister środowiska, pochodzący właśnie z Brzegu. – Mam osobistą satysfakcję, że we wszystkich zaprojektowanych i wykonanych w ostatnich latach inwestycjach przeciwpowodziowych w województwie czynnie uczestniczyłem – mówił. Dziękował także osobom, które dziś realizują kolejne inwestycje, zwiększające bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu.

Marszałek Andrzej Buła wyrażał także nadzieję, że zmiany ustawowe i idąca za tym zmiana usytuowania wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych nie zmienią zainteresowania władz rządowych bezpieczeństwem regionu. – Mam nadzieję, że rząd nie zapomni o mieszkańcach województwa opolskiego i będzie dbał o dalsze zabezpieczanie ich przed powodzią – mówił. Warto wspomnieć, że Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu od roku 2000 zrealizował inwestycje przeciwpowodziowe na kwotę przekraczającą 330 milionów złotych. Za te pieniądze m.in.  wybudowano i zmodernizowano prawie 55 kilometrów wałów przeciwpowodziowych w regionie – od Ciska, przez Kędzierzyn-Koźle, Opole, Dobrzeń Wielki, gminy Lubsza i Nysa oraz Brzeg. Zbudowano zbiornik retencyjny Kluczbork na Stobrawie, usunięto szkody powodziowe na istniejących wałach, rzekach i jazach.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy