Opolskie EDUKO po raz drugi

Rozstrzygnięta została druga edycja konkursu grantowego „Opolskie EDUKO 2017”. Spośród 48 złożonych wniosków do realizacji wybrano 19 zadań i one otrzymają dotacje.

Celem konkursu jest realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji i animacji kulturalnej, adresowanych do dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.

W tym roku Opolskie EDUKO dysponowało kwotą 150 tysięcy złotych, na którą złożyły się pieniądze budżetu województwa – 85 tys. złotych oraz dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 65 tys. złotych.

Zdaniem Joanny Ojdany, menadżera projektu, obfitość złożonych wniosków, to efekt dużego potencjału, jaki posiadają opolscy animatorzy, a także ubiegłorocznych warsztatów i spotkań, na których m.in. wyjaśniano jak wnioski o dotację powinny być pisane i co zawierać. Najlepszy dowód: ani jeden złożony wniosek nie zawierał błędów formalnych.

Do realizacji wybrano 19 zadań, ale przebiegać one będą w partnerstwie z 92 podmiotami – są wśród nich szkoły, przedszkola, nauczyciele, artyści. – Na tym polega właśnie tworzenie sieci współpracy, na której tak nam zależy – mówi Joanna Ojdana.

Wicemarszałek Stanisław Rakoczy cieszy się natomiast, że wzbogaciła się mapa realizacji tych zadań. O ile w ubiegłym roku projekty grantowe realizowano w jedenastu miejscowościach, to w tym roku objęły one już ponad dwa razy tyle miejsc w całym regionie.

Nasze serwisy