Opłaty z gruntów na inwestycje

Przeszło 3,6 mln złotych przeznaczy w tym roku samorząd województwa na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do ewidencji gruntów – poinformował Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa.

Pieniądze pochodzą z opłat wnoszonych przez inwestorów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Stanowią dochód województwa, ale trzeba je – obligatoryjnie – przeznaczać na cele wskazane w ustawie o ochronie gruntów rolnych – m.in. na drogi dojazdowe, budowę zbiorników małej retencji, rekultywację, zakup sprzętu informatycznego.

W grudniu ubiegłego roku gminy i powiaty złożyły 56 wniosków o dofinansowanie swoich inwestycji. 48 z nich, o łącznej wartości 6.899 tys. złotych, przeszło pozytywną weryfikację. Ponieważ pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie było mniej, Zarząd Województwa zadecydował o przyznaniu go 23 wnioskom z gmin na zadania związane z budową dróg. Za kwotę 3.533 tys. złotych powstanie ich 20,26 km. Najwyżej na liście rankingowej znalazły się gminy Głubczyce, Bierawa i Grodków. Natomiast kwota 104 tys. złotych podzielona została na sześć wniosków powiatowych na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania. Otrzymają ją powiaty oleski, opolski, prudnicki, krapkowicki, nyski i głubczycki.

Pozostałym 19 wnioskodawcom dofinansowanie zostanie przyznane w miarę powstawania oszczędności poprzetargowych.

Antoni Konopka poinformował także, że od 1999 roku czyli od chwili powstania samorządu województwa, z pieniędzy pochodzących z opłat (uzbierała się kwota 83,6 mln złotych) udało się przeprowadzić budowę i przebudowę 492 km dróg dojazdowych za kwotę 76,4 mln złotych, a także zakupić oprogramowanie i sprzęt informatyczny za 1,6 mln złotych, wykonać rekultywację 22 ha gruntów oraz wybudować zbiorniki małej retencji o łącznej powierzchni 182 ha.

MS

Lista dot. dofinansowania do dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Lista dot. dofinansowania do sprzętu informatycznego

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy