Mieszkania chronione w Krapkowicach

Sześć młodych osób zamieszka w nowo wyremontowanych  mieszkaniach chronionych w Krapkowicach. Mieszkania przygotowane są dla osób, którymi opiekowały się rodziny zastępcze.

Ich remont to jedno z przedsięwzięć w projekcie “Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, którego pomysłodawca i liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, wyjaśnia, że samorządy nie są w stanie realizować samodzielnie takich projektów, stąd też niezbędna jest pomoc ze strony urzędu marszałkowskiego.
– Zdajemy sobie sprawę, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej jest po to, aby pomóc w sięganiu po pieniądze z  Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina czy powiat nie są w stanie same zaaplikować o te pieniądze, my mamy tutaj rolę służebną – mówi marszałek Andrzej Buła.

W projekcie bierze udział 17 partnerów.  Krapkowice są kolejną miejscowością – po Opolu – gdzie oddawane są mieszkania chronione. W przypadku Krapkowic, były tak dobrane, aby znajdowały się na osiedlach mieszkaniowych, a ich lokalizacja celowo jest w różnych miejscach. – Jedno z mieszkań znajduje się na osiedlu Tysiąclecia, a kolejne,  po drugiej stronie Odry na osiedlu Trzydziestolecia – mówi starosta krapkowicki Maciej Sonik. Starosta przypomina, że mieszkania są uzupełnieniem wcześniejszego programu realizowanego w starostwie, które zakładało odejście od instytucjonalnych domów dziecka na rzecz rodzinnych domówi dziecka.
– Projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i marszałka Andrzeja Bułę, wpisuje się w nasze wcześniejsze programy. To właśnie starostwo w Krapkowicach jako pierwsze na południu Polski, zaczęło tworzyć rodzinne domy dziecka – przypomina  Sonik.
Dzięki temu od 2010 roku żadne z dzieci nie trafiło do instytucjonalnej pieczy zastępczej. Jednym z elementów skuteczniej ochrony młodych osób opuszczających rodziny zastępcze mają być  właśnie oddane do ich dyspozycji mieszkania. – Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci usamodzielniających się. Mieliśmy bardzo jasny cel, że to muszą być mieszkania na osiedlach mieszkaniowych. Tym samym, te osoby będą w jakiś sposób nadzorowane przez sąsiadów – dodaje Sonik. Mieszkania przeznaczone są dla pełnoletnich  wychowanków opuszczających pieczę zastępczą. W Krapkowicach skorzysta z nich 6 wychowanków. Dzięki temu uchronione zostaną przed bezdomnością. Projekt zakłada również asystowanie młodym osobom – specjaliści będą sprawdzać, jak mieszkające w domach osoby radzą sobie z samodzielnością
Jedno z mieszkań zostało kupione na rynku wtórnym. Oba zostały wyremontowane i kompleksowo wyposażone. Są w nich nowe meble i wyposażenie zarówno łazienki, kuchni. Mieszkania zostały wyposażone w telewizory i laptopy. Łączny koszt wyposażenia, to ponad 55 tysięcy złotych.
– Cześć wyposażenia kupiliśmy w lokalnych firmach. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Wiadomym było, że mogliśmy liczyć na  preferencyjne ceny, która są istotne przy zamówieniu publicznym – tłumaczy Sonik.
Agnieszka Gabruk, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu zwraca uwagę na finansowe zaangażowanie urzędu marszałkowskiego województwa opolskiego. – Całe zadanie to koszt około 480 tysięcy złotych, mieszkania kosztowały 350 tysięcy. Powiat Krapkowicki dołożył 15%,  to około 70 tysięcy złotych – mówi Gabruk.
Projekt „Bliżej rodziny i dziecka” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, a jego liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Opolu. Partnerami w realizacji projektu są Opolski Centrum Demokracji FRDL i samorządy lokalne – oprócz Powiatu Krapkowickiego także miasto Opole i gminy: Domaszowice, Łubniany, Brzeg, Paczków, Kluczbork, Popielów, Grodków, Głubczyce, Korfantów, Zdzieszowice Dąbrowa, Bierawa, Strzelce Opolskie i Pokój. Projekt potrwa do końca marca 2018 roku, a jego całkowita wartość to 4.851 tys. zł.

PW

Nasze serwisy