Potrójne święto na Politechnice Opolskiej

Rektor Politechniki Pekińskiej, prof. Liu Gonghui otrzymał 26 kwietnia tytuł Honorowego Profesora Politechniki Opolskiej.

– To potrójne święto Politechniki Opolskiej – mówił w imieniu władz regionu Szymon Ogłaza, członek Zarządu Województwa. – Po pierwsze: święto samej uczelni, która jest dla naszego regionu ważnym partnerem nie tylko w warstwie naukowej, gospodarczej, ale także współpracy zagranicznej. To także święto profesora Liu Gonghui oraz uroczystość związana z promocjami doktorów habilitowanych i doktorantów.

Szymon Ogłaza złożył zarówno profesorowi, jak i nowo nominowanym naukowcom, gratulacje. Przypomniał, że obecny na uroczystości ówczesny marszałek województwa Józef Sebesta z rektorem Markiem Tukiendorfem oraz prof. Liu Gonghui, zainicjowali współpracę naszego regionu z partnerami chińskimi oraz powołanie w Opolu Instytutu Konfucjusza.

Józef Sebesta otrzymał dyplom za zasługi dla krzewienia współpracy polsko-chińskiej.

MS

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy