Rada Pożytku o gospodarce odpadami

Obradująca na swym jedenastym posiedzeniu Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego zaopiniowała projekt uchwały sejmiku dotyczący „Planu gospodarki odpadami na lata 2016-2022”.

 

Jak relacjonował Manfred Grabelus, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWO, Polska została zobowiązana, by do roku 2020 osiągnąć 50 proc. poziom odzysku odpadów. Tymczasem wynosi on obecnie 18 proc. Natomiast w przypadku odpadów biodegradowalnych ich składowanie nie powinno przekroczyć 35 proc. tego, co „produkowano” w 1995 roku. Oba wskaźniki będą więc bardzo trudne do osiągnięcia.

Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały, ale zwracali uwagę na kwestie edukacji ekologicznej, która – ich zdaniem – powinna być skuteczniejsza i zaczynać się już wśród przedszkolaków.

Rada doprecyzowała także sposób wyłaniania laureatów Super Niezapominajki. W rywalizacji udział wezmą zwycięzcy z lat od 2008 do 2010 oraz 2011 – 2013 (cykle trzyletnie). Opracowany zostanie kwestionariusz z jednakowymi pytaniami do wszystkich organizacji, a następnie wizytę złożą im dwuosobowe zespoły powołane przez Radę Działalności, będzie się ona odbywała według wypracowanego jednolitego scenariusza.

Wicemarszałek województwa, Roman Kolek, wręczył nominację nowej członkini Rady – Agnieszce Zagoli, która zastąpiła radnego PSL Zdzisława Siewierę (złożył rezygnację).

MS

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy