Nowe formularze dokumentów o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Nowe formularze dokumentów o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania na operacje w zakresie działania „Realizacja Lokalnych Strategii Rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych.

Pod linkiem zamieszczono następujące dokumenty:

  • Formularz wniosku o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych,
  • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych,
  • Biznesplan uproszczony na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych.

 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy