Rosną wydatki na kulturę i edukację

O ponad dwa miliony złotych w porównaniu do roku bieżącego wzrosną przyszłoroczne wydatki w budżecie województwa na sferę kultury. Wyniosą ponad 35 mln złotych.

Natomiast wydatki na edukację rosną z 22 mln złotych w roku 2016 do 74 mln w roku przyszłym – poinformował na konferencji prasowej wicemarszałek Stanisław Rakoczy. – Wzrastają dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury, które wyniosą niemal 28,8 mln zł – mówił. I dodał, że cieszy się, iż Zarząd Województwa będzie mógł wywiązać się z obietnicy złożonej pracownikom instytucji kultury, a związanej z drugim etapem podwyżek (nastąpi to w lipcu 2017 roku, a kolejną turę podwyżek planuje się na lipiec roku 2018). W budżecie zarezerwowano także kwotę około 3 mln złotych na wkłady własne dla tych instytucji kultury, które realizować będą projekty unijne. Na przykład Teatr im. Jana Kochanowskiego, który składa projekt modernizacji do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko otrzyma ponad 1,5 mln złotych z przeznaczeniem na wkład własny. Nową pozycją w budżecie kultury jest kwota 100 tysięcy złotych na stypendia, tzw. „Marszałkowskie talenty”. Jak mówi Agnieszka Kamińska, dyrektor departamentu kultury, sportu i turystyki, to pieniądze, które mają pomóc w wyławianiu artystycznych perełek w całym regionie, a pomoże w tym kapituła, w której zasiądą znaczące osoby ze świata artystycznego.

Wiele przedsięwzięć planowanych jest na rok przyszły w sferze edukacji. To przede wszystkim kontynuacja programów stypendialnych dla najlepszych uczniów, programu Niwki (600 uczestników) oraz kilka projektów realizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. „Sekrety nauki” z budżetem około 20 mln zł obejmą 9000 uczniów, oferując im udział w zajęciach pozalekcyjnych czy indywidualne wsparcie specjalistyczne oraz kilkuset nauczycieli, którzy będą mogli wziąć udział w studiach podyplomowych czy kursach podnoszących kompetencje. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” to przede wszystkim staże i praktyki dla uczniów, specjalistyczne kursy zawodowe, system doradztwa.
Bazę kształcenia zawodowego w całym regionie poprawi natomiast projekt realizowany przez samorząd województwa w partnerstwie z powiatami pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w branżach kluczowych dla regionu”, którego budżet wynosi około 29,4 mln zł.

Pliki do pobrania:

Nasze serwisy