Marszałek u strażaków

W sobotę 26 listopada odbył się V Zjazd Powiatowy Ochotniczych Straży Pożarnych w Dobrodzieniu. Przedstawiciele jednostek z powiatu oleskiego podsumowali działania i wydarzenia strażackie ostatnich pięciu lat.

– Działania ochotników nie ograniczają się tylko do ratowania mienia i życia czy innych akcji ratunkowych, to także udział w życiu społeczności lokalnych. Strażacy są widoczni na terenach swoich gmin przy organizacji imprez kulturalnych, religijnych, sportowych i patriotycznych- zauważył ustępujący prezes Jan Kus. Na terenie powiatu działa 65 jednostek OSP, a aż 20 z nich działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 2643 członków we wszystkich jednostkach, 213 członków honorowych, 646 członków wspierających- to imponująca statystyka. W siedemnastu jednostkach nastąpiły zmiany na stanowiskach prezesów. Zakupiono 7 nowych samochodów (OSP Rudniki, OSP Radawie, OSP Dobrodzień, OSP Strojec, OSP Zębowice, OSP Borki Wielkie, OSP Praszka). Ogólnie pozyskano w mijającej kadencji w gminie Dobrodzień 4 samochody pożarnicze, w gminie Olesno 3 samochody, w gminie Praszka 5, w gminie Radłów i Rudniki po 3 samochody i w gminie Zębowice 4 samochody pożarnicze. Na terenie powiatu oleskiego znajduje się 10 samochodów ciężkich, 50 samochodów średnich oraz lekkich 27.

– To, jak dużo komplementów jest kierowanych pod Waszym adresem, to nikogo nie dziwi – powiedział marszałek Andrzej Buła podczas spotkania. –To, co macie, głównie zawdzięczacie samym sobie i swojej pracy. Efektem Waszego zaangażowania są bardzo wysokie wyniki zaufania społecznego. Dlatego nie powinniśmy mieć żadnego powodu do wstydu, nie możemy pozwolić sobie na to, by ostanie 10 lat wspólnego dorobku ktoś nam zabrał – mówił.

Marszałek zapowiedział, że Zarząd Województwa Opolskiego wraz z Wojewódzkim Zarządem OSP wkrótce przeprowadzi przetarg na 8 mln zł na zakup wozów strażackich. Beneficjentem tego konkursu będzie gmina Gorzów Śląski. Marszałek obejmie także wsparciem organizacyjnym i finansowym powiatowe i regionalne zawody sportowo-pożarnicze. W planach jest także cykl warsztatów i szkoleń dla ochotników, z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego.

Kończąc przewodniczenie Powiatowemu Związkowi OSP, Jan Kus podziękował za współpracę wszystkim gminnym jednostkom samorządowym, staroście oleskiemu, Komendzie Wojewódzkiej PSP i marszałkowi. Po czterech kadencjach Jan Kus postanowił nie ubiegać się ponownie o stanowisko prezesa – jego następcą został Stanisław Belka.
Oleskim ochotnikom życzymy sukcesów w kolejnej pięciolatce!

Tekst i zdjęcia – AN

Nasze serwisy