Komisja z wizytą u przedstawicieli mniejszości romskiej

Tematyka mniejszości i wielokulturowości Opolszczyzny zdominowała obrady sejmikowej Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyły się w dniu 22 listopada br. Komisja, na zaproszenie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Romów w RP, gościła w tym dniu w Kędzierzynie-Koźlu.

Prezes Towarzystwa Jan Korzeniowski przedstawił radnym problemy, z jakimi boryka się mniejszość romska przy organizacji życia społeczno-kulturalnego. Głównym problemem jest przede wszystkim bezrobocie, stąd potrzeba i prośba o wsparcie w opracowaniu programów samozatrudnienia oraz staży zawodowych w instytucjach samorządowych dla przedstawicieli tej mniejszości. Prezes Korzeniowski zasygnalizował także potrzebę wsparcia przy utworzeniu centrum kultury romskiej w Opolu. Miejsce takie byłoby naturalnym pomostem do promocji kultury romskiej, a także integracji z resztą społeczeństwa. Radni wyrazili poparcie dla tych dążeń podkreślając jednocześnie, jak ważna jest wielokulturowość naszego regionu, który niczym bukiet kwiatów składa się z różnych kultur, tradycji i zwyczajów.
Przewodniczący komisji Hubert Kołodziej zaproponował pomoc przy poszukiwaniu odpowiedniego miejsca, które spełniałoby wymogi utworzenia podobnego centrum kultury. Wicemarszałek Stanisław Rakoczy zaprosił artystów romskich do udziału w wydarzeniach kulturalnych Opolszczyzny, aby kultura romska zyskała większe grono odbiorców.

W spotkaniu udział brali także przedstawiciele mniejszości niemieckiej. Poseł na Sejm RP Ryszard Galla oraz Prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim Rafał Bartek opowiadali o doświadczeniach mniejszości niemieckiej w zakresie realizacji programów kulturalnych. Jak zauważył prezes Korzeniowski droga, jaką przebyła mniejszość niemiecka przy realizacji swoich projektów, może stanowić wzór dla mniejszości romskiej. Poseł Galla zapewnił o swoim poparciu dla realizacji postulatów i projektów mniejszości romskiej.

SM-BS

Nasze serwisy