Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Opolu

Zgodnie z art. 23 ust 4, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 roku, poz. 645) Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza nabór na członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Opolu.

Zainteresowane instytucje prosimy o pisemne zgłaszanie kandydatów wraz z opisem kariery zawodowej kandydata oraz informacji potwierdzających osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy.

Zgłoszenia proszę składać do dnia 9 listopada br.
na adres
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Głogowska 25c
45-315 Opole

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia kandydata

Informacje o Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy