O demograficznych wyzwaniach w Brukseli

 

Podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli dyskutowano o wielu ważnych problemach Europy, w tym także o problemach demograficznych. 12 października br. w warsztatach nt. wyzwań, jakie stoją przed regionami Europy w związku z demografią wzięło udział niemal 150 osób. Ważnym głosem podczas tej dyskusji był głos opolski.
Marszałek Andrzej Buła mówił podczas tych warsztatów o wyzwaniach, jakie stoją przed naszym regionem w związku z depopulacją, zaprezentował także program specjalnej strefy demograficznej „Opolskie dla rodziny” do 2020 roku. Marszałek mówił o sytuacji regionu, prezentował również główne założenia programu SSD oraz projekty realizowane we wszystkich czterech pakietach, czyli pracą gwarantującą bezpieczeństwo rodziny, edukacją związaną z rynkiem pracy, opieką żłobkowo-przedszkolną oraz złotą jesienią życia. Prezentowany przez marszałka program, zilustrowany konkretnymi przykładami, zaangażowaniem mieszkańców regionu, gmin oraz partnerów z sektora prywatnego, spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników warsztatów. Pozytywny komentarz do tego głosu wygłosił m.in. Andor Urmos, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Wskazał on wysokość środków Polityki Spójności, dostępną dla polskich regionów, a kilkukrotnie przewyższającą kwoty pozostałych krajów UE. Z tych właśnie środków finansowany jest Program SSD w województwie opolskim.

Warsztaty pod nazwą Europe’s Demographic – from challenges to local and regional opportunities odbyły się w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Wzięło w nich udział niemal 150 osób, były też transmitowane w internecie. Głównym ich celem była zmiana postrzegania takich procesów jak depopulacja, niski przyrost naturalny oraz starzenie się społeczeństwa UE i traktowania je raczej jako wyzwań i impulsów do podejmowania nowych inicjatyw, nie tylko jako problemów. Zaproszeni goście reprezentowali regiony i miasta, w których realizowane są nowatorskie pomysły w tym zakresie, natomiast uczestnicy mogli czerpać inspiracje do zmian we własnych społecznościach.
Konferencję otworzył przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów UE Michael Schneider, który podkreślał, jak wielki wpływ mają zmiany demograficzne na sytuację polityczną, gospodarczą oraz społeczną w Europie XXI wieku. Jest to niepowtarzalna szansa na poprawę stylu życia mieszkańców EU, jednak wymaga innowacyjnych pomysłów i działań oraz zaangażowania całego społeczeństwa.
Przewodnicząca Europejskiej Unii Seniorów An Hermans przedstawiała zrealizowany już projekt „Historie życia” (‘Life Stories’). Pokazała na przykładach, że włączenie do życia społecznego zaczyna się na poziomie lokalnym – w podstawowych ludzkich relacjach, w których seniorzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi. Tylko w ten sposób można zbudować społeczeństwo dla ludzi w każdym wieku. Temat ten na konkretnych przykładach rozwinęła Helen Campbell – wiceprzewodnicząca Platformy AGE, reprezentującej głos seniorów w instytucjach Unii Europejskiej. Podjęta przez nich inicjatywa The Age Friendly Ireland (Irladnia przyjazna dla każdego) pokazuje, jak pozytywne zmiany następują w społeczeństwie, w którym jego obywatele – w każdym wieku – mogą mieć wpływ na podejmowane decyzje i przedsięwzięcia. Jednym z mówców był również António Bragança Fernandes, Burmistrz miasta Maia położonego w Portugalii. Przypominał, iż pamięcią narodu są seniorzy – a przyszłość i trwałość regionu opiera się na zdolności do ocalenia i ochrony pamięci.

Warsztaty podsumował Arnoldas Abramavicius, wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów UE. Podkreślał rolę, jaką w tworzeniu przyjaznego społeczeństwa pełnią władze lokalne i regionalne. Istotne jest, w jaki sposób budowana będzie przestrzeń publiczna, domy, miejsca świadczenia usług, ale i to, jak działać będzie transport. Prawidłowe oraz dopasowane do potrzeb ludzi w każdym wieku funkcjonowanie otaczającej nas „rzeczywistości” umożliwi włączenie się do życia społecznego każdego obywatela.

PB – BIWO


Pliki do pobrania:

Skrócona prezentacja marszałka województwa opolskiego na warsztatach w Brukseli

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy