Konferencja Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

W dniach 20-21 października 2016 r. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP organizuje konferencję z udziałem osób ze środowiska organizacji pozarządowych oraz reprezentantów Rządu RP . Na konferencję OFOP zaprasza organizacje pozarządowe z różnych części Polski, zarówno z miast, miasteczek jak i wsi. Zgłoszenia do udziału w konferencji należy przesłać do 9 października.

Zachęcamy do udziału w konferencji przedstawicieli województwa opolskiego.

Program konferencji znajduje się

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest 

Treść zaproszenia na wydarzenie znajduje się http://nowastrategiasektora.ngo.pl/wiadomosc/1990069.html

Nasze serwisy