Kolejny nabór w OCRG dla przedsiębiorców

O unijne wsparcie na wprowadzanie nowych produktów i usług mogą się starać mikro, małe i średnie firmy działające na obszarach przygranicznych w województwie opolskim. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski od 3 do 10 listopada.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki właśnie ogłosiło nabór dla firm pn. „Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych”. W puli na dofinansowanie tym razem jest 16 mln zł.
-To kolejny, czwarty już w tym roku nabór, dotyczący możliwości pozyskania unijnego wsparcia dla przedsiębiorców, który ogłosiło Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Dotychczasowe cieszyły się dużym zainteresowaniem. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie – mówi marszałek Andrzej Buła.

Wsparcie w ramach tego naboru kierowane jest do mikro, małych i średnich firm z powiatów nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego. -Wynika to z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Po negocjacjach z Komisją Europejską zapisano w nim, że trzeba dążyć do rozwoju przedsiębiorczości na terenach słabiej rozwiniętych, gdzie m.in. wskaźnik przedsiębiorczości jest niższy, niż w pozostałych częściach naszego regionu. A tak właśnie jest na terenach przygranicznych, czyli w tych trzech uwzględnionych w naborze powiatach – tłumaczy dyrektor OCRG.

Przedsiębiorcy tym razem będą mogli starać się o dofinansowanie na: inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia czy sprzęt produkcyjny, który pomoże im wprowadzić na rynek nowe lub ulepszone produkty albo usługi; na inwestycje w rozwój swoich przedsiębiorstw, które pozwolą zwiększyć skalę ich działalności i poszerzyć zasięg oferty; jak również na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych czy organizacyjnych – zwłaszcza tych wypracowanych w ramach projektów realizowanych z dofinansowaniem na innowacje. Czas na złożenie wniosków do OC
RG przedsiębiorcy będą mieć między 3 a 10 listopada. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru to kwiecień 2017, ale być może uda się go przyspieszyć.

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu w ramach naboru na nowe produkty i usługi w MSP może wynieść 2 mln zł, a minimalna – 100 tys. zł. Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek, a okres realizacji jego projektu nie może być dłuższy niż dwa lata. Maksymalny procent dofinansowania w przypadku projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną dla mikro i małych firm może wynieść do 55 proc, a w przypadku firm średnich – 45 proc. Natomiast projekty objęte pomocą de minimis mogą dostać w ramach tego naboru do 70 proc. dofinansowania.

KK-OCRG

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy