Trzy mocne kandydatury

Pod przewodnictwem marszałka województwa opolskiego, Andrzeja Buły, obradowała kapituła nagrody Professor Opoleinsis, przyznawanej opolskiemu środowisku naukowemu za wybitne książki lub prace naukowe powstałe w ostatnim czasie.

Członkowie kapituły (wszyscy wywodzą się z opolskich uczelni) rekomendowali trzy osoby i ich prace. Są to (w kolejności alfabetycznej): dr. hab. Rafał Adamus z Uniwersytetu Opolskiego, który wydał ok. 600 stronicową pracę „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”. Pozycja została oceniona jako bardzo ważna i pożyteczna. Politechnika Opolska zgłosiła dr hab. Bernarda Barona oraz dr Joannę Kolasińską-Płuska, którzy napisali nowoczesny podręcznik, przydatny informatykom, zatytułowany „Metody numeryczne rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych w języku#”. Wreszcie trzecią kandydaturą był prof. Stanisław Sławomir Nicieja z Uniwersytetu Opolskiego, który wydał VI i VII tom „Kresowej Atlantydy”. Jak zauważali członkowie kapituły, pozycja oprócz walorów naukowych, ma także walory popularyzatorskie, wymagała ogromnego nakładu pracy, jest ważna w pielęgnowaniu pamięci o Kresach Wschodnich, a równocześnie promuje nasz region.

Ostateczna decyzja, o tym, kto w tym roku otrzyma tytuł Professora Opoliensis, należy do marszałka, który tytuł i nagrodę przyznaje. Nazwisko laureata poznamy 19 października tego roku, w trakcie Regionalnego Święta Edukacji.

MS

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy