Seniorzy chcą artykułować swoje sprawy

Z inicjatywy marszałka województwa opolskiego, Andrzeja Buły oraz Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego spotkanie ich przedstawicieli.

Witając seniorów marszałek mówił, że ich problemy są bardzo bliskie, ponieważ jesteśmy regionem, w którym społeczeństwo będzie się najszybciej starzało, a zabraknie zastępowalności pokoleń, bo sporo młodych ludzi wyjechało za granicę. Marszałek przypomniał, że jako pierwsi w kraju podjęliśmy tę problematykę pracując nad projektem Specjalnej Strefy Demograficznej.

Reprezentująca Zarząd Ogólnopolskiego Porozumienia, jego przewodnicząca, Barbara Szafraniec, stwierdziła, że rady seniorów są fundamentem społeczeństwa obywatelskiego, a sami emeryci najbardziej niezależnymi członkami tej społeczności. Mogą śmiało artykułować swoje opinie bez groźby np. zwolnienia z pracy.

Rady seniorów powołane zostały 11 października 2013 roku – w ustawie o samorządzie gminnym znalazł się zapis o możliwości tworzenia gminnych rad seniorów z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk. W Polsce takich rad funkcjonuje 228 (9 proc. gmin je posiada), na Opolszczyźnie 16, co stanowi 22,5 proc. Członkowie rad seniorów dowiedzieli się, jakie programy i projekty unijne na ich rzecz będą realizowane w ramach RPO WO 2014-2020. Jest to – jak mówiła Agnieszka Okupniak, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO – m.in. dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad osobami starszymi oraz wsparcie dla osób niesamodzielnych.

Członkowie opolskich rad gminnych relacjonowali, co udało im się zdziałać od czasu zawiązania. I tak np. dla kędzierzyńsko-kozielskiej rady priorytetem było utworzenie hospicjum. Decyzja o jego powstaniu zapadła, wykonywana jest dokumentacja obiektu. Rada w Gogolinie, która działa od dwóch lat, zabiega o to, by powstały tzw. mieszkania serwisowane, a na niedawno zorganizowanej „Senioriadzie” emeryci prezentowali swoje prace, poprzedzone zajęciami warsztatowymi. W Głubczycach seniorzy właśnie skończyli kurs języka angielskiego, w Dobrzeniu Wielkim oferta dla osób starszych jest tak bogata, że nikt się nie nudzi. Seniorzy jeżdżą na wycieczki, organizują pikniki, ćwiczą na zajęciach ruchowych.

Barierami w działalności są natomiast – mówili o tym przedstawiciele wielu rad – brak budżetu, a także brak skutecznego sposobu informowania się. Wicemarszałek Roman Kolek zwracając się do seniorów mówił, że trzeba dbać o to, by jak najdłużej być sprawnym i aktywnym.

MS

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy