Połączenie regionalne z Opola do Częstochowy

O przywróceniu regionalnego połączenia kolejowego między Opolem a Częstochową rozmawiali dziś Henryk Mercik, Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Wojciech Dinges, Prezes Zarządu Kolei Śląskich, Sylwester Brząkała, Dyrektor Pionu Handlowego Opolskiego Oddziału Przewozów Regionalnych oraz Szymon Ogłaza, Członek Zarządu Województwa Opolskiego.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie zadeklarowali chęć podjęcia współpracy. Oba województwa posiadają kilka wyremontowanych peronów – Opolszczyzna m.in. stacji Pludry, na której dzisiaj nie zatrzymuje się żaden pociąg. Padły propozycje pilotażowego uruchomienia jednego lub dwóch połączeń weekendowych, atrakcyjnych zarówno dla studentów, jak i pielgrzymów.

Podczas kolejnego spotkania, którego datę wyznaczono na początek października, omawiane będą konkretne rozwiązania z sąsiednim województwem oraz przewoźnikami w zakresie rekompensaty bądź zbilansowania pracy nowych połączeń.

Kolejnym punktem wizyty Henryka Mercika na Opolszczyźnie było omówienie, razem z marszałkiem Stanisławem Rakoczym, współpracy wojewódzkich instytucji kultury obu regionów oraz wspólne wydawnictwo na setną rocznicę I Powstania Śląskiego – nowy Leksykon Powstań Śląskich.

Nasze serwisy