Pojednanie nad grobami

Organizowane już po raz 21. międzynarodowe spotkanie młodzieży w dawnym obozie Lamsdorf służy zrozumieniu trudnej historii, integracji i tolerancji. Uczestniczą w nim młodzi ludzie z Polski, Niemiec i Ukrainy.

Młodzież spędza w naszym województwie dwa tygodnie, które łączą w sobie prace porządkowe na terenie cmentarza jenieckiego dawnego obozu w Łambinowicach i poznawanie Opolszczyzny. Jak zwykle, w pierwszym tygodniu swojego pobytu, uczestnicy obozu spotkali się z władzami województwa. W Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego powitali ich m.in. członek zarządu województwa Szymon Ogłaza, wicekurator oświaty Artur Zapała i przedstawiciele Wojewody.

Szymon Ogłaza przypomniał, że organizowany już po raz 21 obóz jest jedną z najdłużej realizowanych form współpracy województwa opolskiego i Nadrenii Palatynatu, do której kilka lat temu włączyli się także nasi partnerzy z Ukrainy, z obwodu iwanofrankiwskiego. – Ta forma wspólnego wypoczynku jest bliska idei otwartego społeczeństwa, opartego na przyjaźni – mówił. – A filarami tej przyjaźni są poznanie i szczerość. Temu właśnie od lat służy organizacja obozu młodzieżowego.
Szymon Ogłaza wyraził również nadzieję, że młodzi podczas wspólnej pracy i zabawy nawiążą się trwałe relacje, które pozwolą mówić szczerze o trudnych sprawach w relacjach naszych narodów. 9 sierpnia młodzież weźmie udział w „Święcie Pamięci”., odbywającym się tradycyjnie pod Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach.

Organizatorem obozu jest Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Landowy Niemiecki Ludowy Związkiem Opieki nad Grobami Wojennymi Nadrenii – Palatynatu. Tegoroczny obóz potrwa do 14 sierpnia. Organizatorom, jak zwykle, towarzyszą ważne przesłania – to przede wszystkim uczenie się przeszłości dla lepszej przyszłości, wspólna praca dla pokoju oraz pojednanie nad grobami.

Nasze serwisy