Opolski Program Stażowy

Blisko 60 absolwentów różnych typów szkół z województwa opolskiego zgłosiło się dotąd do uczestnictwa w Opolskim Programie Stażowym, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Chce ich przyjąć na staże blisko 40 opolskich firm.

Doświadczenia minionych lat pokazują, że Opolski Program Stażowy to skuteczny sposób na znalezienie pracy. W poprzedniej edycji projektu ok. 70 proc. osób, które odbyły staże, w ciągu 3 miesięcy od ich zakończenia znalazło zatrudnienie.

Program kierowany jest do osób do 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (w tym bezrobotnych), zamieszkujących na terenie województwa. Mogą to być absolwenci szkół wyższych, zawodowych, a także ponadgimnazjalnych. Jego celem jest pomoc absolwentom różnych typów szkół w znalezieniu się na rynku pracy.
Program jest jednym z elementów kompleksowego projektu, jakim jest Specjalna Strefa Demograficzna w regionie. Finansowany jest z puli unijnych pieniędzy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Na realizację tej edycji programu stażowego, która potrwa do połowy 2017 roku, przeznaczono niespełna 1,8 mln zł.

W tej edycji projektu przewidziano 120 miejsc stażowych, które można będzie wykorzystać do połowy 2017 roku. Uczestnicy projektu będą mogli odbywać staże w firmach działających na terenie woj. opolskiego. Mogą to być firmy reprezentujące różne branże, choć preferowane są te, które wpisują się w tzw. inteligentne specjalizacje regionu, wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji. Są wśród nich np. chemia, technologie budownictwa i drewna, przemysł maszynowy, metalowy i energetyczny oraz technologie rolno-spożywcze. Zapisano w niej też katalog tzw. kluczowych grup technologii, np. technologie z zakresu chemii organicznej i specjalistycznej; technologie cementu, wapna i betonu; technologie drewna.

Staż w ramach projektu realizowanego przez OCRG może trwać od 3 do 6 miesięcy. W tym czasie osoba objęta programem stażowym ma wypłacane stypendium w wysokości 1400 zł miesięcznie na rękę. Prócz tego może liczyć na dofinansowanie dojazdów – do kwoty 250 zł miesięcznie. Uczestnicy programu mogą też skorzystać z możliwości odbycia szkoleń lub kursów podnoszących kwalifikacje. Koszt tych szkoleń nie może jednak przekroczyć wartości 3 tys. zł na osobę. Przewidziano możliwość odbycia takich szkoleń przez 48 osób.
Jak mówi koordynator projektu Michał Durzyński z OCRG zainteresowanie Opolskim Programem Stażowym jest bardzo duże – zarówno wśród potencjalnych stażystów, jak i firm. Do chwili obecnej zgłosiło się prawie 60 chętnych do podjęcia stażu oraz około 40 przedsiębiorców gotowych ich na ten staż przyjąć. W piątek 1 lipca odbyło się spotkanie organizacyjne z pierwszą grupą około 40 osób, które w najbliższym czasie podejmą staże.

Realizowany obecnie w OCRG Opolski Program Stażowy to już druga edycja tego działania. Poprzedni nosił nazwę: Opolski Program Stażowy dla Absolwentów i realizowany był od początku 2014 do końca 2015 roku. Kierowany był wyłącznie do absolwentów uczelni do 30 roku życia i powyżej tego wieku, ale pod warunkiem iż okres, który minął od obrony dyplomy nie był dłuższy niż 24 miesiące.
Łącznie podczas poprzedniej edycji programu staż odbyły 403 osoby. Efekty projektu były bardzo dobre – ok. 70 proc. jego uczestników w ciągu 3 miesięcy od zakończenia stażu znalazło pracę. 80 proc. z nich w firmach, które przyjmowały je na ów staż.

KK-OCRG

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy