Lokomotywa się rozpędza

Na ostatniej przed wakacjami sesji Sejmiku Województwa Opolskiego radni 22 głosami „za”, trzema przeciwnymi i przy jednym wstrzymującym się udzielili absolutorium Zarządowi Województwa Opolskiego za rok 2015.

Głosowanie poprzedziło sprawozdanie skarbnika województwa, Stanisława Mazura, z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Dochody województwa, to kwota 425 mln złotych, co stanowi 98,3 proc. zakładanego planu. Wydatki wyniosły natomiast 391,5 mln złotych i wykonane zostały na poziomie 95,8 proc. Powstała nadwyżka budżetowa w kwocie ponad 33,5 mln złotych wykorzystana została m.in. na spłatę zaciągniętych obligacji. Stanisław Mazur mówił, iż dług samorządu województwa, który w szczytowym 2011 roku wyniósł 254 mln złotych, spadł o prawie 72 mln złotych czyli o 28,3 proc. A jego obsługa zmniejszyła się o 6,6 mln złotych.
W ocenie marszałka województwa, Andrzeja Buły, ubiegły rok był okresem udanym. Po stronie plusów marszałek wymieniał zrealizowane inwestycje drogowe, unormowanie sytuacji finansowej w instytucjach kultury, oddłużenie Teatru im. Kochanowskiego oraz Filharmonii Opolskiej. Przyznał, że nie wyszło zbilansowanie wpływów z wydatkami budżetowymi, ale wynika to po części z oszczędności na przetargach, po części z braku niektórych aktów prawnych. – To jest przewrotność sytuacji – mówił. – Z jednej strony budżet nie jest wykonany po stronie wydatków, ale z drugiej – są dodatkowe pieniądze, za które można wybudować kolejne drogi.

Wszystkie komisje sejmiku pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie zarządu z wykonania budżetu, pozytywna też była opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że nie będzie recenzował sprawozdania, każdy radny zagłosuje w zgodzie ze swoim sumieniem. W imieniu radnych koalicji (PO, PSL i MN) głos zabierał Zbigniew Ziółko, który podkreślił, że cele budżetowe zostały przez zarząd województwa osiągnięte. Zwrócił uwagę, iż wśród wydatków majątkowych, które stanowiły 26,7 proc. wydatków, wyróżnić należy odkupienie od Wałbrzycha 4 proc. udziałów w spółce Invest Park, dzięki czemu województwo opolskie zostało drugim jej udziałowcem. Zbigniew Ziółko zwracał też uwagę, że poprawiła się w stosunku do roku 2014, nie tylko sytuacja jednostek finansowanych z budżetu, ale także łączne wyniki instytucji ochrony zdrowia (zysk 4,5 mln zł, z wyjątkiem Opolskiego Centrum Onkologii które zanotowało ponad trzymilionową stratę), kultury, WORD.
W trakcie dyskusji radny PO, Ryszard Zembaczyński, mówił o budżecie, że matematyka się zgadza, ale proponowałby, by jego wykonanie powiązać z realizacją programów europejskich, czy np. strategii innowacji. Innymi słowy, by prezentować budżet zadaniowy.
Andrzej Buła odpowiadał, że na życzenie radnych można oczywiście, taki materiał przygotować. Marszałek mówił też, że lokomotywa związana z programami europejskimi powoli rusza, ale jeszcze nie jest rozpędzona, bo nie wszystko jest po stronie samorządu.

Józef Kotyś (MN) chwalił zarząd za obniżenie zadłużenia i start z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. – Na razie kwoty są niewielkie, ale i tak jesteśmy na pierwszym miejscu w kraju – powiedział. Bogusław Wierdak (PO) zauważał, że realizacja budżetu 2015 roku nie byłaby tak dobra, gdyby nie zaangażowanie kadry. Przewodniczący sejmiku, Norbert Krajczy zwracał uwagę na złą sytuację w ochronie zdrowia. W województwie opolskim zabraknie kwoty około stu milionów z tytułu niezapłaconych nadwykonań. – To, że OCO jest na minusie, to efekt właśnie takiej polityki. Stoimy pod ścianą. Samorządy mają wykupić dodatkowe usługi zdrowotne, ale nie mają na to pieniędzy. We wrześniu może się skończyć płynność finansowa jednostek ochrony zdrowia – mówił.

W dalszej części radni przyjęli Program Opieki na Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2016-2019. W rejestrze zabytkowych nieruchomości wpisanych jest 3087 obiektów. Większość z nich wymaga sporych pieniędzy na remonty i modernizacje. Na szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe (także parki i szlaki turystyczno-przyrodnicze) przewidziano w RPO WO oraz Programie Transgranicznym Polska-Czechy około 16,6 mln euro.
O Kontrakcie Terytorialnym mówiła Karina Bedrunka, dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych. Zapisane w nim zostały 52 opolskie przedsięwzięcia na kwotę 613,43 mln euro. Wśród nowych zadań jest katedra opolska oraz powołanie wydziału lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim. Kontrakty – jak mówiła dyrektor Bedrunka – będą aneksowane. Na przykład każde z województw ma prawo zgłosić 15 przedsięwzięć z dziedziny kultury.

Budżet 2015

MS

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy