Podsumowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Rada Działalności Pożytku Publicznego na IV posiedzeniu zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2015 r.

W woj. opolskim zarejestrowanych jest ok. 2960 organizacji pozarządowych. 20% z nich bierze udział w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez zarząd województwa opolskiego.

Na realizację Programu w 2015 r. zarząd przeznaczył 4 621 366 zł. Ponad połowa środków finansowych przekazana była na realizację zadań w obszarze kultury i sportu. Wśród nich znalazły się m.in. zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa, upowszechniania kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

AP

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy