Pieniądze są tylko dodatkiem

Z udziałem prof. Jacka Szlachty z Głównej Szkoły Handlowej w Warszawie i Andrzeja Sadowskiego, prezydenta Centrum im. Adama Smitha odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego konferencja „Opolskie dla rodziny w polityce rozwoju regionu”. W jej trakcie podsumowano dotychczasowe działania programu „Opolskie dla rodziny” oraz rozmawiano o planach samorządu województwa do roku 2020.

Zarówno Andrzej Sadowski, jak i prof. Jacek Szlachta, wielokrotnie podkreślali, że województwo opolskie jako pierwsze w kraju dostrzegło problem demograficzny (prognozy mówią o ubytku do roku 2030 15 proc. mieszkańców) i potrafiło wokół niego zbudować program Specjalnej Strefy Demograficznej, z którego wiele działań udało się wpisać do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dzięki czemu będą dofinansowane zarówno z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łącznie przewidziano na ten cel 160 mln euro.
Mówiła o tym m.in. Karina Bedrunka, dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO, informując o ogłoszonych już konkursach, jak i tych planowanych w roku 2016.

Program „Opolskie dla rodziny” uwzględnia wszystkie etapy życia człowieka – najpierw są to projekty związane z ochroną matki i dziecka (obejmą 40 tys. osób), potem opieka nad dzieckiem do lat 3, kolejne to wspieranie rozwoju dziecka, gdzie akcent stawia się na dodatkowe zajęcia i jakość nauki oraz doskonalenie nauczycieli. Jakości kształcenia poświęcony też będzie projekt wspierający kompetencje kluczowe i kształcenie zawodowe w wybranych dla regionu branżach. Karina Bedrunka wymieniała także programy stypendialne i stażowe oraz związane z rozwojem zawodowym i tzw. srebrną gospodarką, adresowaną do seniorów.
Przytaczała dobre praktyki wdrażane w poprzednich latach z RPO WO 2007-2013, wśród nich sztandarowy program WUP „Powrót do zatrudnienia”, dzięki któremu 350 rodzin skorzystało z usług opiekunek, 609 osób zdobyło certyfikat opiekunki, a 241 zyskało zatrudnienie. Drugim udanym projektem WUP był „POKLucz do biznesu”. Dzięki dopłatom unijnym 2500 osób założyło własne firmy. Wśród edukacyjnych projektów te najbardziej efektywne, to „Opolskie szkolnictwo bliżej rynku pracy” (adresowany do 40 tys. uczniów), „Fascynujący świat nauki i technologii” oraz „Neurony na rzecz ucznia i szkoły”. Wszystkie prowadzone przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji.
Z kolei Justyna Osiecka-Sułek z Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO, przypomniała, że wydano dotąd 41 tys. egzemplarzy Opolskiej Karty Rodziny i Seniora (seniorzy 41 proc.), w jej ramach współpracuje z samorządem województwa 168 firm oraz 65 gmin.

W drugiej części konferencji odbyła się dyskusja panelowa z udziałem prof. Jacka Szlachty, prezydenta Andrzeja Sadowskiego oraz pańHaliny Kajstury – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, Barbary Krawczyk – dyrektor Przedszkola Publicznego w Górkach pod Prószkowem, Aleksandry Stefaniak-Kowalskiej – kierownika działu rozwoju personalnego spółki „Multiserwis” oraz Beaty Tworek, opiekunki dziennej. Panelistki mówiły o swych doświadczeniach związanych z uczestnictwem w projektach unijnych, które wpisują się w program „Opolskie dla rodziny”.
Halina Kajstura podkreślała, że Centrum brało udział w 6 projektach edukacyjnych, jest w stałym kontakcie z przedsiębiorstwami, których pyta: jakich zawodów potrzebują, rozwija kształcenie ustawiczne, każdy z uczniów zdobywa dwa zawody. Barbara Krawczyk z kolei mówiła, że udział w projektach pozwolił rozszerzyć ofertę przedszkolną o zajęcia teatralne, językowe, plastyczne. A to sprawiło, że przedszkole zdobyło renomę wśród rodziców i dzieci.
Beata Tworek dzięki udziałowi w projekcie „Powrót do zatrudnienia” wróciła na rynek pracy, a rodzice jej podopiecznej mieli gwarancję, że ich dziecko jest pod dobrą opieką. Z kolei Aleksandra Kowalska mówiła o współpracy z OCRG i programie stażowym, w którym Multiserwis uczestniczył, poznając studentów. Z ośmiu absolwentów, sześciu znalazło stałe zatrudnienie w spółce.
Profesor Szlachta komentując dokonania pań skwitował krótko: Tak trzymać!

Marszałek Andrzej Buła
w podsumowaniu konferencji stwierdził, że pieniądze i projekty są tylko dodatkiem, a o wiele ważniejsze jest kształtowanie właściwych postaw i wzięcie osobistej odpowiedzialności za mieszkańców, za ich osobisty rozwój. – Nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze. Ważne, byśmy wykształcili w sobie pewność, że z tym regionem chcemy się związać na zawsze, bo naszą szansą jest nasza różnorodność – powiedział.

Konferencje zorganizowały wspólnie Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej oraz Departament Koordynacji programów Operacyjnych UMWO.

MS

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy