Fundusze unijne dla rozwoju kształcenia zawodowego

The gallery was not found!

Podczas dzisiejszej debaty nt. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy” organizowanej przez MEN, Wojewodę Opolskiego i Opolskiego Kuratora Oświaty będzie mowa także o możliwościach, jakie dla rozwoju bazy kształcenia praktycznego w regionie dają fundusze europejskie.

Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO Zbigniew Kubalańca przedstawi informację nt. tego, co zrobiono dla rozwoju kształcenia zawodowego w województwie opolskim w zakończonej już perspektywie unijnej 2007-20913, a także jakie są możliwości jej dalszego rozwoju, już w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Przypomnijmy – na podniesienie jakości i atrakcyjności szkolenia zawodowego w regionie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 wydano ponad 52 mln zł. Zrealizowano w sumie 64 projekty, w których wzięło udział blisko 38 tysięcy osób – byli to przede wszystkim uczniowie, ale projekty realizowane były także z udziałem 90 firm. W efekcie tych działań ponad sto szkół i placówek kształcenia zawodowego wdrożyło już nowoczesne programy rozwojowe, współpracując przy tym z sektorem gospodarki. W tej perspektywie także można podobne projekty realizować.

Rozwija sie także baza szkolnictwa zawodowego. W ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego samorząd województwa opolskiego w porozumieniu z partnerami – samorządami Opola i dziesięciu powiatów – rozpoczął realizację projektu kluczowego „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. W jego ramach powiaty otrzymają ponad 30 mln zł na modernizację i doposażenie bazy szkolnictwa zawodowego w branżach strategicznych dla regionu. Podpisane już zostały umowy partnerskie z powiatami na realizację projektu. Projekt o łącznej wartości ponad 6 919 tys. euro (ponad 30 mln zł), ma na celu modernizację i doposażenie bazy szkolnictwa zawodowego w powiatach, w branżach strategicznych dla regionu. Są to takie m.in. branże, jak chemiczna, mechaniczna, paliwowa i drzewno-papiernicza. Powiaty zaplanowały zróżnicowany zakres prac, dlatego też różne są kwoty dotacji. Największe inwestycje planowane są w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie oraz w szkołach kształcenia zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu i Prudniku. Najwięcej, bo ponad milion euro, otrzyma miasto Opole, najmniej – około 129 tys. euro – powiat krapkowicki. Każdy z partnerów (miasto, powiat) wniesie do projektu wkład własny w wysokości 15 % wartości inwestycji, planowanych do realizacji w jego jednostkach.

W załączeniu prezentacja nt. możliwości, jakie dla rozwoju bazy kształcenia praktycznego w regionie dają fundusze europejskie.

Pliki do pobrania:

Prezentacja nt. możliwości rozwoju bazy kształcenia praktycznego dzięki FE (PDF, 950.55 kB)

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy