Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 25/09/2017
13:00 - 14:30

Lokalizacja
Sala konferencyjna nr 6 Urzędu Marszałkowskiego

Kategorie

Słowa kluczowe


Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa – m.in. rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Opolskiego za I półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2017 roku w instytucjach samorządu województwa, zaopiniowanie wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2018 – 2025, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia realizacji zadań w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego gminom: Ozimek, Paczków, Pakosławice, Skoroszyce i Grodków

Uczestnicy: Członkowie komisji,  wicemarszałek województwa Roman Kolek

 

Nasze serwisy