Wydarzenia

Herb Województwa Opolskiego

06/06/2018 - 08/06/2018 Całodniowe Wizyta zwycięskiej drużyny konkursu wiedzy o Unii Europejskiej i regionach partnerskich EUROQUIZZ w Brukseli Bruksela, Bruksela

Herb Województwa Opolskiego

07/06/2018 - 08/06/2018 Całodniowe Finał 42 Centralnej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław

Herb Województwa Opolskiego

08/06/2018 - 09/06/2018 Całodniowe XII Międzynarodowy Festiwal Piosenki "Kluczborskie Trele" Kluczborski Dom Kultury, Kluczbork

Herb Województwa Opolskiego

08/06/2018 08:30 - 14:30 XIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarskiej nad chorym w różnych specjalnościach medycznych”

Herb Województwa Opolskiego

08/06/2018 - 09/06/2018 09:00 - 13:00 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. Polska medycyna i rehabilitacja w latach 1918-2018 Aula Politechniki Opolskiej

Herb Województwa Opolskiego

08/06/2018 09:30 - 13:30 Warsztaty dla młodzieży szkolnej w zakresie pierwszej pomocy podczas wypadków drogowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń Stadion

Herb Województwa Opolskiego

08/06/2018 11:00 - 12:00 Uroczysta przysięga wojskowa w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej w Opolu 10 Opolska Brygada Logistyczna, Opole

Herb Województwa Opolskiego

08/06/2018 12:00 - 13:00 Uroczystość promocji doktorów i doktorów habilitowanych organizowana przez Uniwersytet Opolski aula Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w

Herb Województwa Opolskiego

08/06/2018 14:30 - 15:30 Finał X edycji ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno” Miejska Biblioteka

Herb Województwa Opolskiego

08/06/2018 16:00 - 18:00 Jubileusz 120 – lecia istnienia jednostki OSP Gorzów Śląski Remiza OSP w Gorzowie Śląskim, Gorzów Śląski

Herb Województwa Opolskiego

08/06/2018 17:00 - 18:30 65-lecie Domu Kultury w Ozimku i 55-lecie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku Dom Kultury