Wydarzenia

Herb Województwa Opolskiego
24 Dni Xaverianum

23/11/2017 - 02/12/2017 00:00 24 Dni Xaverianum Ośrodek Xawerianum, Opole

Herb Województwa Opolskiego

27/11/2017 08:00 - 09:00 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Sala konferencyjna nr 6 Urzędu Marszałkowskiego, Opole

Herb Województwa Opolskiego

27/11/2017 09:00 - 11:00 Posiedzenie Zarządu Województwa Opolskiego Sala konferencyjna nr 6 Urzędu Marszałkowskiego, Opole

Herb Województwa Opolskiego

27/11/2017 10:00 - 12:00 Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Sala konferencyjna Orła Białego, Opole

Herb Województwa Opolskiego

27/11/2017 11:00 - 13:00 Konferencja „2 miliardy sukcesów” Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielona Góra

Herb Województwa Opolskiego

27/11/2017 12:00 - 13:00 Spotkanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku z Przewodniczącymi Klubów Radnych Gabinet Przewodniczącego Sejmiku, Opole

Herb Województwa Opolskiego

27/11/2017 13:00 - 14:00 Podpisanie i wręczenie dwóch umów na projekty realizowane przez gminę Namysłów w ramach RPO Urząd Miasta,

Herb Województwa Opolskiego

27/11/2017 13:00 - 14:00 Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Współpracy z Zagranicą Sala konferencyjna im.