Wydarzenia

Herb Województwa Opolskiego

12/06/2017 - 16/06/2017 00:00 Staże trzech lekarzy kardiologów oraz chirurga naczyniowego z obwodu iwanofrankiwskiego PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne, Opole

Herb Województwa Opolskiego

12/06/2017 09:00 - 11:30 Posiedzenie Zarządu Województwa Opolskiego Sala konferencyjna nr 6 Urzędu Marszałkowskiego, Opole

Herb Województwa Opolskiego

12/06/2017 10:00 - 14:00 Szkolenie „Ochrona przyrody na poziomie lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem drzewostanu” Sala konferencyjna UMWO, Opole

Herb Województwa Opolskiego

12/06/2017 10:00 - 11:30 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Sala konferencyjna nr 5 Urzędu Marszałkowskiego, Opole

Herb Województwa Opolskiego

12/06/2017 10:00 - 12:30 Podsumowanie etapu regionalnego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” o Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, Opole

Herb Województwa Opolskiego

12/06/2017 11:00 - 12:30 Eliminacje wojewódzkie ogólnopolskiego konkursu krasomówczego „Poznajemy Ojcowiznę” Sala konferencyjna Orła Białego, Opole

Herb Województwa Opolskiego

12/06/2017 12:00 - 13:00 Spotkanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku z Przewodniczącymi Klubów Radnych Gabinet Przewodniczącego Sejmiku, Opole

Herb Województwa Opolskiego

12/06/2017 13:00 - 15:00 Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Sala konferencyjna nr 5 Urzędu Marszałkowskiego, Opole

Herb Województwa Opolskiego

12/06/2017 17:00 - 19:00 Spotkanie z Flipem Łobodzińskim Czytelnia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Opole