Wydarzenia

Herb Województwa Opolskiego

27/03/2017 - 31/03/2017 00:00 Udział w projekcie „Zrównoważony rozwój miast” Monachium, Monachium

Herb Województwa Opolskiego

29/03/2017 09:30 - 11:30 Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska Clarion Congres Hotel, Ostrava

Herb Województwa Opolskiego

29/03/2017 10:00 - 13:00 Spotkanie dla potencjalnych beneficjentów dot. inwestycji wynikających z Lokalnych Planów Rewitalizacji Sala konferencyjna Orła Białego, Opole

Herb Województwa Opolskiego

29/03/2017 12:30 - 14:30 Konferencja nt. współpracy administracji rządowej z samorządową na rzecz promocji Polski za granicą Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Herb Województwa Opolskiego

29/03/2017 14:00 - 15:30 Spotkanie z delegacją oświatową z Nadrenii – Palatynatu Sala konferencyjna im. Znaku Rodła, Opole