Kontakt

Obsługą działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zajmuje się Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego.

Kontakt:

Monika Jodko
tel. 77 54 16 417
e-mail: m.jodko@opolskie.pl

Nasze serwisy