Kontakt

Obsługą działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zajmuje się Gabinet Marszałka.

Kontakt:

Janusz Wójcik
tel. 77 54 16 599
e-mail: j.wojcik@opolskie.pl

Monika Jodko
tel. 77 54 16 417
e-mail: m.jodko@opolskie.pl

Nasze serwisy