Biuro w Moguncji

W dniu 16 stycznia 2018 roku, w przepięknej scenerii  jednego z najstarszych muzeów w Niemczech – Landesmuseum Mainz (Muzeum Kraju

Czas adwentu…

Już tradycyjnie, jak każdego roku na początku adwentu, Opolskie gościło u naszych przyjaciół w Nadrenii-Palatynacie, dla których przygotowaliśmy „muzyczny prezent”.

Koncert chopinowski

W dniu 27 października 2017 roku odbył się w Trewirze koncert chopinowski w wykonaniu uczniów i pedagoga Państwowej Szkoły Muzycznej

Święto Jedności Niemiec

3 października 2017 r. Niemcy  obchodzili po raz dwudziesty siódmy  swoje narodowe święto z okazji zjednoczenia Niemiec. Główne obchody odbywały

W dniach od 25 do 27 września odbyły się warsztaty edukacyjne „Dobre praktyki z zakresu ochrony przyrody i bioróżnorodności na