Aktualności PO Rybactwo i Morze

Herb Województwa Opolskiego

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Opolskiego w zakładce: PO RYBY 2014-2020 zamieszczony został formularz sprawozdania końcowego z

Herb Województwa Opolskiego

Informujemy, iż  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Opolskiego w zakładce: PO RYBY 2014-2020 udostępniony został uaktualniony wzór

Herb Województwa Opolskiego

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” zatwierdzony przez Komisję Europejską Informacja o zatwierdzeniu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Herb Województwa Opolskiego

Ogłoszenie konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza konkurs na wybór strategii rozwoju