Aktualności PO Rybactwo i Morze

Herb Województwa Opolskiego

Nowe formularze dokumentów o dofinansowanie wraz z instrukcją ich wypełniania na operacje w zakresie działania „Działania prowadzone w ramach współpracy”

Herb Województwa Opolskiego

Nowe formularze dokumentów o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania na operacje w zakresie działania „Realizacja Lokalnych Strategii Rozwoju kierowanych

Herb Województwa Opolskiego

Pod linkiem zamieszczono następujące dokumenty: Formularz wniosku o płatność na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia  i spójności terytorialnej”

Herb Województwa Opolskiego

Pod linkiem zamieszczono następujące dokumenty: Formularz umowy o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia  i spójności terytorialnej”

Herb Województwa Opolskiego

Informujemy, że 31 stycznia 2017 r. w życie weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z