Aktualności PO Rybactwo i Morze

Herb Województwa Opolskiego

Na stronie Samorządu Województwa Opolskiego zamieszczone zostały nowe wzory sprawozdań z realizacji operacji wraz z instrukcją wypełniania w ramach Priorytetu 4

Herb Województwa Opolskiego

 Nowe formularze dokumentów o dofinansowanie wraz z instrukcją ich wypełniania na operacje w zakresie działania „Działania prowadzone w ramach współpracy”

Herb Województwa Opolskiego
Aneks do umowy RLKS

Informujemy, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Opolskiego zamieszczono formularz aneksu do umowy o warunkach i sposobie

Herb Województwa Opolskiego

Uwaga! Od 29 maja 2017 r. obowiązują uaktualnione wzory dokumentów i formularzy na realizację operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych

Herb Województwa Opolskiego

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” informuje, że w dniach 29 maja do 13 czerwca 2017 roku będzie przeprowadzała nabory wniosków w