Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” realizujący Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Herb Województwa Opolskiego

26  kwietnia 2018 r. w Opolu odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Borów Niemodlińskich i przedstawicieli czeskiej delegacji

Herb Województwa Opolskiego

Na podstawie art. 57e ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłasza 6 naborów wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, których zakres ujęty

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” realizującego Lokalną Strategie Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,