Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, iż na posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego w dniu 30 kwietnia 2018 r. zostały przyjęte listy operacji

Herb Województwa Opolskiego

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” realizujący Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Herb Województwa Opolskiego

26  kwietnia 2018 r. w Opolu odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Borów Niemodlińskich i przedstawicieli czeskiej delegacji

Herb Województwa Opolskiego

Na podstawie art. 57e ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów