Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego

ZARZĄD STOWARZYSZENIA NYSKIE KSIĘSTWO JEZIOR I GÓR REALIZUJĄCEGO LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU FINANSOWANĄ ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

Herb Województwa Opolskiego

Z dniem dzisiejszym, tj. 17 stycznia 2018 r. weszły w życie zarządzenia Prezesa ARiMR przyjmujące do stosowania formularze dokumentów: wniosku

Herb Województwa Opolskiego

Informacja dotyczy Partnerów KSOW aplikujących o środki unijne w ramach ogłoszonego Konkursu nr 2/2018. Nowy dokument „Zał. nr 5(2018)_Formularz umowy na

Herb Województwa Opolskiego

W związku z ogłoszonym dnia 4 stycznia 2018 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi konkursem nr 2/2018 dla partnerów

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata