Aktualności FE

Logo Fundusze Europejskie

Projekt „Opolskie Centrum Edukacji Aktywności i Nowych Perspektyw Zawodowych dla osób pozostających bez pracy, w wieku powyżej 39 roku życia

Logo Fundusze Europejskie

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska zainteresowanych realizacją projektów w zakresie współpracy instytucji

Logo Fundusze Europejskie

Szanowni Państwo, w związku z otwarciem trzeciego naboru projektów w priorytetach 1-3 transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego serdecznie zapraszamy

Logo Fundusze Europejskie
Webinaria dla wnioskodawców PARP

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) kontynuuje czwartkowy cykl webinariów dla wnioskodawców działań Agencji. 12 października 2017 r.,

Logo Fundusze Europejskie

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy we współpracy z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w województwie opolskim ZAPRASZA NA Spotkania