Aktualności FE

Logo Fundusze Europejskie

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenia tematyczne w zakresie: 1. Kwalifikowalność wydatków dla projektów współfinansowanych z EFRR: http://rpo.opolskie.pl/?p=31452 2. Kwalifikowalność wydatków

Logo Fundusze Europejskie

Informacje o spotkaniach Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia z Funduszy Europejskich m. in. na rozpoczęcie działalności

Logo Fundusze Europejskie

Szanowni Państwo, wczoraj Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Innowacyjny Rozwój (IZ PO IR) ruszyła oficjalnie z narzędziem – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny

Logo Fundusze Europejskie

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 13 lipca 2018 r. biuro Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (LPI) w Nysie będzie

Logo Fundusze Europejskie

„Wspólnie  o Funduszach Europejskich” to konkurs dla organizacji pozarządowych, partnerów społeczno-gospodarczych i władz miejskich na najlepsze inicjatywy informujące o możliwościach