Aktualności FE

Logo Fundusze Europejskie

Informujemy, że trzeci nabór wniosków Interreg Europa Środkowa odbędzie się w okresie 21 września 2017 – 25 stycznia 2018. Nabór

Logo Fundusze Europejskie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytucja Pośrednicząca dla poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie

Logo Fundusze Europejskie

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w zakresie osi priorytetowej II   Szkolenie

Logo Fundusze Europejskie

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z konkursami „Szybka ścieżka” dla

Logo Fundusze Europejskie

Z okazji dwudziestolecia współpracy ponad granicami państw Europy Środkowej Wspólny Sekretariat zaprasza do udziału w Dorocznej Konferencji Programu Interreg Europa