Aktualności FE

Logo Fundusze Europejskie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchamia kolejny cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców, dla których w perspektywie unijnej na lata 2014-2020

Logo Fundusze Europejskie

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na seminarium informacyjno-szkoleniowe przygotowujące polskie instytucje do trzeciego naboru wniosków w programie Interreg Europa Środkowa. Spotkanie

Logo Fundusze Europejskie

W imieniu Regionalnego Punktu Kontaktowego w Opolu oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad serdecznie zapraszamy na Szkolenie dla wnioskodawców Programu

Logo Fundusze Europejskie

Ministerstwo Zdrowia serdecznie zaprasza na seminaria finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Szczegółowe informacje oraz możliwość zgłoszenia

Logo Fundusze Europejskie

Instrument jest kontynuacją poddziałania 3.3.2 PO IG, które w znacznym stopniu przyczyniło się do dynamicznego rozwoju rynku New Connect w