Ponad 42 miliony złotych na ochronę dziedzictwa kulturowego

Dnia 6 czerwca  Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził listę projektów, które otrzymają dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania Dziedzictwo kulturowe i kultura. Trzynaście projektów otrzyma w sumie 42 400 000 złotych.

Są pieniądze m.in. na  renowację wnętrz opolskiej katedry, ochronę historycznego dziedzictwa Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji, przebudowę zabytkowych placów w Opolu, renowację zamku w Głogówku i kompleksu zamkowego w Kędzierzynie-Koźlu. Pieniądze otrzymają także wojewódzkie instytucje kultury – w tym Wojewódzka Biblioteka Publiczna na konserwację cennych zabytków bibliofilskich i renowację murów zamku w Rogowie Opolskim, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych na prace konserwatorskie i uatrakcyjnienie ekspozycji oraz Muzeum Śląska Opolskiego i Teatr im. Jana Kochanowskiego.

– Dzięki tym pieniądzom wiele wyjątkowych i pięknych miejsc w naszym województwie odzyska blask – mówi marszałek Andrzej Buła. – To zarówno ochrona cennych zabytków, jak i wzrost atrakcyjności turystycznej całego regionu.

Pieniądze podzielono w ramach naboru wniosków w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura. Ocenę formalną w tym naborze przeszło 35 projektów, jednak ich wartość znacznie przekraczała możliwą do podziału kwotę. Po ocenie merytorycznej do dofinansowania wybrano trzynaście projektów:

1/ Gmina Pokój – Zachowanie dziedzictwa  kulturowego i  historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim – 3 230 000,00 zł

2/ Muzeum Śląska Opolskiego – Światło na sztukę – ochrona i rozwój  infrastruktury obiektów  Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru  im. Jana Kochanowskiego  celem poprawienia  odbioru i zwiększenia  dostępności opolskiej oferty kulturalnej – 2 995 770,59 zł

3/ Miasto Opole – Przebudowa placów miejskich w Opolu – 3 999 308,86 zł

4/ Powiat Namysłowski – Ochrona promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa – 3 356 552,85 zł

5/ Parafia Katedralna w Opolu – Świadek wielokulturowości regionu opolskiego. Renowacja i konserwacja wnętrza Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu – 3 990 989,43 zł

6/ Gmina Kędzierzyn-Koźle – Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego – 3 179 762,61 zł

7/ Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu – Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F (344) Lamsdorf (Łambinowice) wraz z modernizacją budynku i otoczenia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia – 3 266 618,79 zł

8/ Wodociągi i Kanalizacja w Opolu sp. z o.o. – Kropla historii – stworzenie szlaku edukacyjnego po zabytkowych obiektach Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z.o.o. przy ul. Oleskiej 66 –etap I – 3 997 005,14 zł

9/ Dolina Stobrawy” sp. z o.o – Remont Pasieki Zarodowej w Maciejowie w celu zachowania dziedzictwa ks. dr. Jana Dzierżona – 1 212 603,52 zł

10/ Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki – Konserwacja zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych – 2 950 747,91 zł

11/ Gmina Popielów – Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa – 3 559 051,98 zł

12/ Gmina Głogówek – Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku – 3 758 820,00 zł

13/ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP w Baborowie – Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym drewnianym kościele cmentarnym pw. św. Józefa wraz z przebudową oraz remontem Domu Katechetycznego w celu utworzenia Centrum Dialogu Kulturalnego i Społecznego w gminie Baborów – 2 902 768,32 zł

Nasze serwisy