44 firmy dostaną dofinansowanie na rozwiązania teleinformatyczne

Mobilna platforma do szkoleń, system do obsługi targów czy platforma videolearningowa – takie nowoczesne rozwiązania chcą wdrożyć opolskie firmy z unijnym wsparciem. Zarząd województwa opolskiego wybrał do dofinansowania 44 projekty dotyczące rozwiązań teleinformatycznych.

Wśród wybranych do dofinansowania projektów są też takie, który zakładają np. wdrożenie specjalistycznego systemu sprzedaży internetowej; systemu informatycznego do automatyzacji procesów wewnętrznych i B2B czy innowacyjnego oprogramowania laboratoryjnego. Przyznane opolskim firmom w ramach rozstrzygniętego naboru wsparcie wyniesie w sumie prawie 12,7 mln zł, zaś całkowita wartość rozwiązań teleinformatycznych, które chcą wdrożyć lub stworzyć firmy z tym dofinansowaniem to prawie 26,5 mln zł.

Nabór na unijne wsparcie przeznaczone na wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych ogłoszony został przez podlegające samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w lipcu ubiegłego roku. Cieszył się on największym powodzeniem ze wszystkich przeprowadzonych dotąd naborów w ramach RPO na lata 2014-2020 dla do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Dyrektor OCRG Roland Wrzeciono poinformował, że łącznie w ramach tego naboru firmy z woj. opolskiego złożyły 127 wniosków. Całkowita kwota wnioskowanego w nich przez opolskich przedsiębiorców dofinansowania sięgała prawie 51,5 mln zł.

– To pokazuje, że zainteresowanie unijnym wsparciem wśród przedsiębiorców jest bardzo duże, co cieszy. Jest to również sygnał, że opolskie firmy chcą się rozwijać i udoskonalać – zaznacza marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

Główne typy przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach tego naboru, to np. wsparcie – w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne – rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami; wsparcie informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw; wykorzystanie najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla unowocześnienia i usprawnienia bieżącej działalności firm czy wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem.

KK – OCRG

Nasze serwisy