Sejmik pomógł Prudnikowi

Powakacyjna, XIX sesja Sejmiku Województwa Opolskiego, rozpoczęła się nietypowo, od spektaklu „Idiota” w reżyserii Sławomira Kuligowskiego, przygotowanego w ramach obchodów dnia solidarności z osobami chorymi psychicznie.

Sesja sejmiku była też okazją do wręczenia dwóch odznak honorowych „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”. Otrzymały je Helena Gruszka, popularyzatorka kultury oraz inicjatorka wielu znaczących w regionie przedsięwzięć kulturalnych, od 2008 roku dyrektor Domu Kultury w Ozimku, a wcześniej kierownik działu udostępniania i edukacji Muzeum Wsi Opolskiej oraz psycholog Mirosława Olszewska, pełnomocnik zarządu województwa ds. przeciwdziałania narkomanii, wcześniej pełnomocnik wojewody opolskiego do tych problemów, długoletnia współpracownica Stowarzyszenia „Monar”, w którym świadczyła pomoc psychologiczną wychodzącym z uzależnienia, w czasie wielkiej powodzi w 1997 roku udzielała wsparcia osobom poszkodowanym.

W merytorycznej części sesji Sejmik udzielił pomocy finansowej gminie Prudnik. Kwota 300 tysięcy złotych, o którą wnioskował prudnicki samorząd, pozwoli wyremontować drogę dojazdową (ulica Nyska) oraz plac manewrowy w sąsiedztwie hal produkcyjnych po dawnym Frotexie. Jak informował marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła, gmina w błyskawicznym tempie wyremontowała, za kwotę 3 mln złotych, 20 tysięcy metrów kwadratowych zabytkowych hal, by pozyskać inwestora z branży motoryzacyjnej. Warunkiem podpisania umowy na jego lokalizację było przekazanie hal do 1 września tego roku. Burmistrz Prudnika, Franciszek Fejdych, zapewniał, że tak się stanie, bo hale już są gotowe. A amerykańska firma Henniges deklaruje, że docelowo zatrudni 500 osób (pierwsi pracownicy już wyjechali na szkolenie). Mówił też, że dla Prudnika, który miał jeden z większych w województwie poziomów bezrobocia, taki inwestor to skarb. Przypomnijmy: dawny Frotex zatrudniał w swych najlepszych latach około 4 tys. osób. Wyremontowanie ulicy Nyskiej, to ostatni punkt deklaracji złożonej inwestorowi. Wśród innych zadań drogowych sejmik podjął uchwałę w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 1832 biegnącej wzdłuż cementowni Górażdże. Ponieważ droga należy do powiatu krapkowickiego zgodę na rozpoczęcie prac na nieswoim gruncie musiały wyrazić oba samorządy. To jej przejęcie zaś było konieczne, bo planowana jest budowa obwodnicy Choruli i Malni, która rozdzieli ruch lokalny do cementowni i tranzytowy do autostrady. Całość inwestycji finansowana będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i pochłonie około 50 mln złotych. Już ogłoszono przetarg na realizację tej inwestycji.

Radni przyjęli także memorandum o współpracy naszego województwa ze stanem Uttarakhand w Indiach. – Bylibyśmy pierwszym województwem w kraju, które taką oficjalną współpracę nawiązało. Partner z Indii zainteresowany jest opolskimi meblami oraz nawozami – przekonywał marszałek Andrzej Buła, który informował także że ma zaplanowane spotkanie z ambasadorem Indii, m.in. w tej sprawie.
Indyjski stan ma 53,4 tys. km kwadratowych, zamieszkuje go ponad 10 mln mieszkańców. Graniczy z Nepalem i Chinami, ma silnie rozwiniętą turystykę i medycynę niekonwencjonalną, a także przemysł energetyczny i rolno-spożywczy. Memorandum musi zaakceptować Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jeśli wyda pozytywną opinię, do podpisania umowy o współpracy dojdzie na początku października br.

Przewodniczący sejmiku, Norbert Krajczy, zapowiedział na ostatnią dekadę września wyjazd radnych wojewódzkich do Prudnika na spotkanie z lokalnym samorządem oraz na obejrzenie wyremontowanych hal Frotexu.

MS

Nasze serwisy