Do wydania 316 milionów

O zaplanowanych na ten rok naborach i wydatkach funduszy europejskich rozmawiali członkowie Zarządu Województwa Opolskiego z dyrektorami instytucji wdrażających Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Jak wynikało z informacji przygotowanej przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, w budżecie województwa została po stronie wydatkowej zapisana na ten rok kwota 316 mln złotych. Większym wyzwaniem będą kolejne lata realizacji RPO, kiedy to na każdy rok przypadnie do wydania 586 mln złotych. Dlatego marszałek województwa, Andrzej Buła, mocno podkreślał, że każdy z szefów instytucji zarządzających i pośredniczących w wydatkowaniu funduszy unijnych musi być świadomy odpowiedzialności, jaka wiąże się z zadaniem efektywnego ich wydania.

MS

Nasze serwisy